Αειφορία

 

 

Πρόγραμμα Αειφορίας της Cosmetia

 

Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως: "Η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες".

 

Η βιωσιμότητα ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές των επιχειρήσεων για να διασφαλίσει ότι μια επιχείρηση θα είναι επιτυχής τώρα και στο μέλλον.

 

 • Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για την αειφορία λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του προϊόντος, την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος για να καλύψουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον, την εκπαίδευση αλλά και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, το περιβάλλον εργασίας, τις μεθόδους παραγωγής, την εκπαίδευση και συμμετοχή της κοινότητας και τη συνολική μας ποιότητα.
 • Χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ηλιακό φως, καθώς βρισκόμαστε στην Αττική που έχει περίπου 336 ηλιόλουστες μέρες το χρόνο.
 • Έχουμε μια υπεύθυνη πολιτική προμήθειας πρώτων υλών. Οι προμηθευτές μας χρησιμοποιούν τις αρχές της πράσινης χημείας και υποστηρίζουν τη βιώσιμη γεωργία.
 • Διαθέτουμε ελάχιστα απόβλητα και αποτύπωμα στο περιβάλλον.
 • Χρησιμοποιούμε τους πόρους μας - πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας - αποτελεσματικά.
 • Χρησιμοποιούμε τη σωστή συσκευασία για κάθε φόρμουλα, που είναι ανακυκλώσιμη.
 • Η εταιρεία μας είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης (HERRCO).
 • Διαχειριζόμαστε τις μεταφορές μας λαμβάνοντας υπόψη τα μίλια, τη χρήση του φορτίου και τη συχνότητα των παραδόσεων.
 • Η πολιτική μας για τα έγγραφα είναι τα τυπώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα και να έχουμε ηλεκτρονικά αρχεία.
 • Χρησιμοποιούμε μεθόδους παραγωγής που εξοικονομούν ενέργεια και είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Επιλέγουμε τα σωστά συστατικά για τα προϊόντα μας καθώς έχουμε την τεχνογνωσία.
 • Εκτελούμε όλες τις απαραίτητες δοκιμές κατά το σχεδιασμό ενός προϊόντος.
 • Υποστηρίζουμε τις μινιμαλιστικές συνθέσεις, δηλαδή τη σωστή ποσότητα και συνδυασμό των συστατικών για το καλύτερο αποτέλεσμα, μειώνοντας την έκθεση των καταναλωτών σε χημικά.
 • Υποστηρίζουμε τοπικά αγαθά, προσωπικό και συνεργάτες.
 • Δημιουργούμε ένα φιλικό περιβάλλον με καλές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας.
 • Διαθέτουμε μια ενημερωμένη πολιτική υγείας και ασφάλειας.
 • Διαθέτουμε προσωπικό με υψηλά προσόντα και κίνητρο.
 • Υποστηρίζουμε την εκπαίδευση σχετικά με την κοσμετολογία καθώς συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνοντας διαλέξεις για το e-learning πρόγραμμα της Κοσμετολογίας.
 • Συνεργαζόμαστε με το thriveglobal.gr γράφοντας άρθρα σχετικά με την ευεξία, την αποδοτικότητα και την αυτοβελτίωση.
 • Παρακολουθούμε και ελέγχουμε συχνά την πολιτική βιωσιμότητάς μας, προκειμένου να την ανανεώσουμε εάν είναι απαραίτητο.