Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών

.

 

Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Πρόγραμμα: e-learning "Κοσμητολογία. Μέθοδος Παρασκευής Καλλυντικών από Φυσικές Πρώτες Ύλες και Φαρμακευτικά Φυτά."

 

Σκοπός βιντεοσκόπησης: Ενημέρωση για τη διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής καλλυντικών προϊόντων καθώς και για τη λειτουργία του εργοστασίου.